Kik

Oudercommissie

De oudercommissie (OC) bestaat uit enthousiaste en actieve ouders en leerkrachten die op eigen initiatief en in goed overleg met de directie van de Nutsschool Laan van Poot tal van activiteiten organiseert én financiert.
De OC is een onderdeel van de school en heeft zich ten doel gesteld om leuke en verrassende activiteiten voor de kinderen te organiseren én daar te ondersteunen waar de school het nodig acht.
Eén van de grootste evenementen is natuurlijk het zomerfeest, een feest voor kinderen én ouders dat jaarlijks aan het einde van het schooljaar gehouden wordt. Ook o.a. de muzikale avond, halloween, bezoekjes aan de woonzorgcentra’s, het "paaseitjes raden", het gezellig welkom tijdens het kinder- kerstdiner en versieren en aankleden van de entree en hal tijdens schoolbrede thema's (denk aan boekenweek, projectweek e.d.) behoren tot de taken van de OC.

 
De OC heeft gemiddeld 5x per jaar overleg

De OC is altijd op zoek naar leuke, nieuwe en verrassende ideeën voor de kinderen. Mocht je een idee hebben, schroom dan niet dit te delen met één van de leden of 

Mail de OC

 

De oudercommissie:

Suzanne de Brichy
Charlotte Goldman
Birthe Onverwagt
Marjan de Ron
Helen Tillekens
Margot Veenenbos-Rijswijk