Kik

Kanjertraining

De Kanjertraining

Op Nutsschool Laan van Poot vinden wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen minstens net zo belangrijk als de cognitieve ontwikkeling.

Als een kind zich prettig voelt, zal het beter tot leren komen. Kinderen verlangen een schoolomgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen leren.
Op onze school pakken wij dit schoolbreed aan met behulp van de ‘Kanjertraining’.

Leerkrachten op onze school zijn gecertificeerde Kanjertrainers. Door de hele school zijn de Kanjerregels zichtbaar en worden leerlingen op eenzelfde wijze aangesproken. Deze herkenbaarheid zorgt er bij leerlingen voor dat het duidelijk is welk gedrag er van hen wordt verwacht. Voor leerkrachten geldt dat zij zich verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen binnen de school.

 


Als u als ouder voor onze school kiest, dan kiest u voor een school waar kinderen, leerkrachten, directie en ouders het verlangen hebben en hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Als het even mis gaat spreken we elkaar daar op rustige toon op aan, erop vertrouwend dat de ander het niet slecht bedoeld.

De thema’s van de kanjertraining:

 • jezelf voorstellen, presenteren
 • iets aardigs zeggen
 • met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • een compliment geven en ontvangen
 • je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • samenwerken
 • vriendschappen onderhouden
 • vragen stellen, belangstelling tonen
 • proberen de ander te begrijpen
 • kritiek durven geven en ontvangen
 • leren stoppen met treiteren
 • zelfvertrouwen/ zelfrespect krijgen

Wat is Kanjertraining?

De kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders/verzorgers en leerkrachten wordt verwacht dat zij, als zich problemen voordoen, oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit irritatie, angst of onverschilligheid.

De petten bij de kanjertraining

Bij de Kanjertraining maken we gebruik van petten in vier kleuren. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die kinderen kunnen maken. Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van deze petten. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de blauwe pet. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de blauwe pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

 

 

https://kanjertraining.nl/kenniscentrum/petten/

 

Zichtbaar in de school hangen de vijf afspraken van de kanjertraining:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. We helpen elkaar
 3. We werken samen / niemand speelt de baas
 4. We hebben plezier / niemand lacht uit
 5. We doen mee / niemand doet zielig

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Pestprotocol en naar de website: www.kanjertraining.nl