Kik

Aanmelden

Wanneer aanmelden?

Informatie betreffende het aanmelden 3-jarigen.

 

De vierde aanmeldperiode loopt van 16 september t/m 30 september 2020. Kinderen, geboren tussen 1-7-2017 en 30-09-2017 kunnen worden aangemeld in deze vierde aanmeldperiode.

Wij hebben deze periode 8 plekken beschikbaar. Het antwoord op aanmeldingen in de vierde aanmeldperiode ontvangen ouders op donderdag 15 oktober.

Mochten er wijzigingen vanuit de gemeente komen betreffende het aanmelden voor deze aanmeldperiode dan worden deze wijzigingen op onze website aangegeven (bij ‘onze school/aanmelden’).

Op scholenwijzer.denhaag.nl wordt ook actuele informatie voor ouders getoond.

 

Het aanmeldformulier mag u in deze periode (geheel ingevuld en ondertekend) inscannen en mailen naar imos@nutsschool.nl.

Zodra het formulier verwerkt is in het systeem, ontvangt u een ontvangstbevestiging.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

U kunt uw kind vanaf 3 jaar aanmelden en u kunt meerdere scholen kiezen. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het primair onderwijs. Ook komt de nieuwe procedure tegemoet aan wensen van ouders.

 

De nieuwe wijze van aanmelden geldt voor kinderen die zijn geboren op of na 1 oktober 2015. De aanmeldperiode voor het schooljaar 2019-2020 is inmiddels afgerond. Dit betreft de kinderen geboren tussen 1 oktober 2015 en 30 september 2016. Deze groep zit helemaal vol. Kinderen kunnen wel op een reservelijst geplaatst worden. (U kunt een mail sturen naar info@nutsschool.nl ).

 

De nieuwe aanmeldprocedure geldt voor kinderen tot 4 jaar. Is uw kind 4 jaar of ouder en wilt u uw kind aanmelden op onze school, lees dan de paragraaf “Tussentijdse instroom in groep 1 tot en met 8”.

Kennismaken en oriënteren

Om geïnteresseerde ouders kennis te laten maken met onze school, organiseren we regelmatig informatieochtenden Hiermee willen we u een beeld geven van wat we belangrijk vinden op onze school, wat we willen bereiken met onze leerlingen, de manier waarop we lesgeven en hoe we kinderen helpen in hun ontwikkeling. U bent van harte welkom op een van onze informatieochtenden. Op onze website vindt u de data en de manier waarop u ons kunt laten weten dat u komt.

 

Aanmelden

Het aanmeldformulier voor de basisschool krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente Den Haag. Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden op onze school in één van de vier aanmeldperioden, nadat uw kind 3 jaar is geworden. Aanmelden vóór de leeftijd van 3 jaar is niet mogelijk. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school? Het aanmeldformulier kunt u downloaden op scholenwijzer.denhaag.nl

 

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op onze school krijgen wij meestal meer aanmeldingen dan er plaats is in groep 1. Wij werken daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen een maximum aantal plaatsen. Wij hebben voor het schooljaar 2020-2021 plaats voor maximaal 30 leerlingen in groep 1.  

Het maximum aantal plaatsen is verdeeld over de 4 aanmeldperioden per jaar, aansluitend op de kwartalen. Door te werken met aanmeldperioden maken alle 3-jarigen (eerder of later geboren in het jaar), kans op een plaats op onze school.

 

Aanmeldperioden

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen met een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) in Den Haag hetzelfde. Kinderen geboren tussen 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 kunt u aanmelden in een cohort gekoppeld aan het geboortekwartaal, nadat uw kind drie jaar is geworden:

 

Uw kind wordt 3 jaar in de periode:

Meld uw kind aan bij de school van eerste keuze, in de periode:

Antwoord op aanmelding:

01-10-2019 t/m 31-12-2019

16 december 2019 t/m 10 januari 2020

24 januari 2020

01-01-2020 t/m 31-03-2020

15 juni 2020 t/m 03 juli 2020

16 juli 2020

01-04-2020 t/m 30-06-2020

15 juni 2020 t/m 03 juli 2020

16 juli 2020

01-07-2020 t/m 30-09-2020

16 september 2020 t/m 30 september 2020

15 oktober 2020

 

Op de eerste etage van de school hangt een brievenbus waar u het aanmeldformulier in kunt doen. Per periode zijn er twee weken waarin het mogelijk is om in te schrijven. Eerder nemen wij geen inschrijfformulieren in ontvangst.

 

Voorkeurslijst van scholen

Omdat we meestal meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op onze school. Het is daarom belangrijk dat u op het aanmeldformulier meer scholen invult op de voorkeurslijst.

 

Voorrangsregels

Onze school hanteert de volgende voorrangsregels:

  • een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
  • u werkt zelf op onze school
  • uw kind gaat naar de peuterspeelzaal waarmee wij nauw samenwerken, namelijk De Bosuiltjes.
  • uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk postcode 2566, 2555, 2564, 2565, 2554.

 

Loting

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna wordt er geloot. Als het niet lukt om uw kind een plaats aan te bieden op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna uw derde keuze enzovoort.

 

Bericht van plaatsing

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van ons, of een andere school van uw voorkeurslijst, die uw kind een plaats kan aanbieden. Als het niet lukt om een plaats aan te bieden op basis van de voorkeurslijst van scholen die u heeft ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op scholen.

 

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen wij de benodigde ondersteuning niet geven. Wij helpen u dan met het vinden van een school die dit wel kan.

 

Inschrijven

Nadat u bericht over een definitieve plaats voor uw kind heeft ontvangen, dient de inschrijving binnen vier weken (nadat u bericht heeft gekregen) te zijn voltooid. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar een plekje heeft.

 

Meer informatie

Algemene informatie over de procedure van het aanmelden op een basisschool in Den Haag vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.

 

Tussentijdse instroom in groep 1 t/m 8

Wanneer u uw kind wilt aanmelden kunt u een e-mail sturen naar info@nutsschool.nl

waarin o.a. de volgende gegevens van het kind staan: naam, leeftijd, adres, telefoon, vorige

school/groep.

Om te bepalen of er wel of geen plaats is, hanteren wij de volgende procedure:

  • Wij kijken naar de groepsgrootte en de samenstelling van de desbetreffende groep, de leerresultaten en het gedrag van de nieuwe leerling.
  • Er zal een gesprek plaatsvinden tussen de ouders en de directeur. Tijdens dit gesprek bespreken we de reden van schoolwisseling.
  • Er wordt contact opgenomen met de oude school door de intern begeleider.
  • Na dit gesprek heeft de directeur overleg met de ib-er en de desbetreffende leerkracht. Gezamenlijk wordt bekeken of instroom een goede beslissing zal zijn voor de individuele leerling én de bestaande groep.
  • Een eventuele nieuwe leerling zal altijd eerst twee dagen meedraaien in de bewuste groep.

 

Als er geen plaats is kunt u ervoor kiezen om uw kind op een wachtlijst te plaatsen.