Welkom bij Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot ligt op een mooie, rustige locatie dichtbij de duinen en is gehuisvest in een prachtig jaren ‘30 gebouw. De school beschikt over een eigen gymnastiekzaal, speellokaal voor de kleuters, speel- en leerruimte voor groep 3, handvaardigheidslokaal en twee schoolpleinen. De schoolgrootte is ongeveer 250 leerlingen. Er zijn drie combinatie kleutergroepen 1/2 en daarna de groepen 3 t/m 8 (van alles één).  De kinderen wonen in de omgeving van de school en de ouderbetrokkenheid is groot.

Waar wij voor staan….     

 

Veilige leeromgeving       
Goede sfeer, respect voor elkaar, De Vreedzame School, kindercoach, schoolmaatschappelijk werk.


Optimale prestaties                       
Mooie eindresultaten op het eigen niveau van het kind, het maximale uit ieder kind halen. Digitale schoolborden zorgen voor een optimale ondersteuning van de lessen. Door gebruik te maken van chromebooks kunnen leerlingen individueel en op eigen niveau de lesstof inoefenen.


Brede ontwikkeling
Vakleerkrachten voor gymnastiek, techniek, handvaardigheid en muziek,  Engels in groep 1 t/m 8, cultuur, musea, veel naschoolse activiteiten 

 

Onderwijs op maat

Differentiatie in en buiten de groep door het Directe Instructie Model (de groep wordt in 3 niveaus ingedeeld), RT, Ondersteuningsgroep 


Verantwoordelijkheid
Kinderen zijn verantwoordelijk voor zichzelf, elkaar en de omgeving


Zelfstandigheid
Zelfstandig werken, takenkaarten, goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs