Welkom bij Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot is een kleine, knusse school voor neutraal bijzonder onderwijs. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt in handen van de Stichting

Lucas Onderwijs. De school ligt in de Vogelwijk, een groene, rustige wijk, dichtbij de duinen en zee. De school is gehuisvest in een jaren ’30 gebouw. De school beschikt over een eigen gymnastiekzaal, speellokaal voor de kleuters, speel- en leerruimte voor groep 3, handvaardigheidslokaal en twee schoolpleinen. In het schoolgebouw zit de peuteropvang ‘De Bosuiltjes’ en kinderopvang 2Samen ‘De 2Kaketoes’. 

De missie van de school is: Samen sterk voor kwalitatief goed onderwijs. 

Op de Nutsschool werken wij samen in een leerklimaat waar iedereen de ruimte krijgt om te groeien en te ontwikkelen. Wij bieden de kinderen kennis en leren ze omgaan met uitdagingen. Wij stimuleren de kinderen om met plezier te leren, te ontdekken en te bewegen. Bij ons op school krijg je het vertrouwen om kritisch en zelfbewust de volgende stap in de toekomst te zetten!  

 

Wij geloven in de kracht van goede communicatie en actieve samenwerking tussen school, kinderen en ouders/verzorgers zodat de kinderen in een veilige en stimulerende omgeving gemotiveerd worden om zich te ontwikkelen.

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de brede ontwikkeling van de leerlingen. Wij gebruiken als basis van ons handelen de uitgangspunten van de Kanjertraining. De kanjertraining zorgt voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.Door een cultuur te creëren waarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, kinderen en leerkrachten vanzelfsprekend is, voelt iedereen zich betrokken bij de school. 

 

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind. Binnen onze mogelijkheden staat de school open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.