Kik

Tevredenheidspeilingen

Ieder schooljaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen door “Scholen met succes”.

Dit onafhankelijke bureau verzorgt tevredenheidspeilingen voor ouders, personeelsleden en leerlingen. De vragenlijsten hiervoor worden digitaal en anoniem ingevuld en er wordt ook een vergelijking met andere scholen gemaakt.

De uitslagen worden gecommuniceerd naar de MR, ouders, leerlingenraad, leerkrachten en het bestuur. Bij iedere uitslag wordt een toelichting geschreven en er worden actiepunten geformuleerd.

 

 

Nutsschool

Vorige peiling

Nutsschool

Landelijk

gemiddelde

Leerlingenpeiling

8,58     (2018)

8,27

8,07

Personeelspeiling

8,25     (2017)

8,00

7,65

Ouderpeiling

7,95     (2016)

7,66

7,57