Kik

Tevredenheidspeilingen

Ieder schooljaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen bij de leerlingen van groep 6, 7 en 8.
De tevredenheidspeiling onder ouders/ verzorgers wordt eens in de vier jaar afgenomen. De tevredenheidspeilingen worden door onafhankelijke bureaus verzorgd.  De vragenlijsten hiervoor worden digitaal en anoniem ingevuld. De uitslagen worden gecommuniceerd naar de MR, ouders/verzorgers, de leerlingenraad, leerkrachten en het bestuur. Bij iedere uitslag wordt een toelichting geschreven en er worden actiepunten geformuleerd.