Kik

Naschoolse activiteiten

Op Nutsschool Laan van Poot staat de brede ontwikkeling van het kind centraal tijdens de reguliere lessen. Dankzij subsidie is het ook mogelijk om naschooltijd aandacht te besteden aan de brede ontwikkeling van de leerlingen. Er worden ieder jaar twee subsidies aangevraagd:

 

  • Schoolsportcoördinator

De vakleerkracht gymnastiek biedt na schooltijd verschillende sporten aan in samenwerking met verenigingen. Op deze manier kunnen de leerlingen van groep 1 t/m 8 zich breed oriënteren en ontwikkelen op het gebied van sport. In de afgelopen jaren zijn veel verschillende sporten aangeboden zoals: judo, handbal, voetbal, atletiek, hockey, turnen, dansen, cricket en boksen.

 

  • Verlengde schooldag

In samenwerking met o.a. Skills voor Kids bieden wij verschillende naschoolse workshops aan voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. In de afgelopen jaren zijn er  veel verschillende workshops gegeven zoals: musical, (kleuter)dans, fotografie, gravity, scheikunde proefjes, koken, lego challenge. Door het volgen van deze workshops ontdekken de leerlingen waar hun interesse, aanleg of talent ligt.

De leerlingen schrijven zich in via de aanbiedende organisatie. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot.