Kik

Groepen

De ouders/verzorgers van onze school worden geïnformeerd over de groep(en) van hun kind(eren) via Social Schools.

Op deze website zijn wij zeer terughoudend met het plaatsen van foto’s en filmpjes i.v.m. de nieuwe privacywet (AVG) die is ingegaan op 25 mei 2018. Voor foto’s en filmpjes die wel geplaatst zijn, is van te voren schriftelijk toestemming aan ouders gevraagd. Dankzij deze foto’s kunnen nieuwe ouders een nog beter beeld krijgen van onze school. Indien een ouder zijn/haar toestemming wil wijzigen, dan kan dit worden doorgegeven via  info@nutsschool.nl.