Kik

Klassenouders

Klassenouders zijn één of twee ouders per groep die als aanspreekpunt fungeren voor de leerkracht indien deze hulp en ondersteuning wenst bij diverse klassenactiviteiten zoals bijvoorbeeld uitstapjes. Ook kan hulp gevraagd worden bij activiteiten van de oudercommissie zoals bijvoorbeeld de projectweek en het zomerfeest.
Als hierover een mail of app rondgestuurd wordt naar de andere ouders van de groep, dan is er altijd van tevoren overleg met de groepsleerkracht.   

Het is nadrukkelijk niet de taak van de klassenouders om als ‘spreekbuis’ voor (een deel van) de ouders te fungeren indien er vragen of opmerkingen zijn over andere zaken dan de hierboven genoemde. Hebben ouders vragen of opmerkingen over de gang van zaken in de groep, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om deze zelf met de leerkracht of eventueel de directie te bespreken.

 

Werving klassenouders

In de laatste week van het oude schooljaar of in de eerste week van het nieuwe schooljaar benadert de leerkracht een ouder met de vraag of deze klassenouder van de groep wil worden. Ouders mogen uiteraard aan de leerkrachten doorgeven dat zij interesse hebben.

 

Voorstellen klassenouders

Tijdens de informatieavond in het begin van het schooljaar worden de klassenouders door de leerkracht voorgesteld aan de andere ouders van de groep. De leerkracht zal dan ook uitleggen wat de rol van de klassenouders zal zijn.