Kik

Financiële bijdragen

Wij hanteren op Nutsschool Laan van Poot twee jaarlijkse bijdragen;

De Schoolse bijdragen en de Laan van Poot bijdragen.

 

De vrijwillige Schoolse bijdragen omvat de volgende activiteiten:

- overblijven voor alle leerlingen (125 euro per leerling/ per jaar)
- schoolreisje voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 (ca. 15 tot 30 euro per leerling)
- werkweek voor de leerlingen van groep  8 (ca. 170 euro per leerling)

 

De vrijwillige Laan van Poot bijdrage is bedoeld voor het extra (les)aanbod wat uw kind bij ons op school ontvangt. Nutsschool Laan van Poot heeft een jarenlange traditie van brede ontwikkeling door middel van vaklessen, extra zorg, meer aandacht voor (kern)vakken en meer onderwijstijd dan de overheid ons voorschrijft. Dit kunnen wij realiseren door de Laan van Poot bijdrage.

 

De betaling van de vrijwillige Laan van Poot bijdrage geschiedt conform onderstaand overzicht:

Bruto gezinsinkomen 

Bijdrage per kind 

Tot 30.000 euro

 230 euro

30.000-70.000 euro

 305 euro

Boven 70.000 euro

 380 euro

Voor deze bijdrage geldt dat voor een tweede en volgend(e) kind(eren) automatisch een korting van 90 euro per kind wordt gegeven.

 

Indien uw kind een deel van het schooljaar onze school bezoekt, dan betaalt u slechts voor dat deel. Daarbij wordt uitgegaan van 10 maanden in een schooljaar, zodat elke maand voor 1/10e deel staat.

 

Elk jaar presenteren we zowel de begroting als de afrekening ter goedkeuring aan onze Medezeggenschapsraad. 

 

Ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar via Social Schools de brieven voor beide bijdragen met een overzicht waar het aan besteed wordt. In de brieven staat het banknummer van de school waarop de betaling gestort kan worden.

 

Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdragen leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten of programma's die door de school worden georganiseerd.