Kik

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Lucas Onderwijs, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Lucas Onderwijs is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

 

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost.

 

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Lucas Onderwijs, postbus 93231, 2509 AE Den Haag t.a.v. mevrouw L. Eelkema. U kunt ook mailen naar klachten@lucasonderwijs.nl.

 

Interne vertrouwenspersonen 
Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen onze school waarbij het niet lukt om dit met de betrokken partij(en) op te lossen, kunt u contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon. 
Binnen onze school is Anoushka van Zijl onze vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor in vertrouwen en  gaat samen met u op zoek naar de te nemen route om tot een oplossing te komen voor de onstane situatie. 

 

Externe vertrouwenspersonen
Lucas Onderwijs biedt medewerkers, leerlingen, ouders, vrijwilligers en personen die anderszins deel uitmaken van een school de mogelijkheid een gesprek te voeren met een van de externe vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn meneer N. van der Perk en mevrouw J. te Raa.

 

Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken? Neem contact op met Liana Eelkema of bel met 070-300 11 55.

 

Meer informatie over de vertrouwenspersonen kun je vinden op de website van Lucas Onderwijs: https://www.lucasonderwijs.nl/over-ons/organisatie/klachtenregeling

 

Externe klachtenprocedure

Lost bovenstaande aanpak uw problemen niet voldoende op, dan gaat de officiële klachtenregeling in werking. Het geeft u wettelijk de mogelijkheid om een uitspraak te vragen aan een onafhankelijke commissie. Het is echter niet de eerste stap die u zet, eerder de laatste.

 

Landelijke klachtencommissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs:

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht                                                                                 
Telefoon (030) 280 95 90
Email: info@onderwijsgeschillen 
Website: www.onderwijsgeschillen.nl