Kik

Ziekmeldingen

Indien een leerling ziek is of om een andere reden niet op school kan zijn, moet dit op de eerste dag van de absentie vóór 8.30 uur via Social Schools worden gemeld. Doet u dit in elk geval voor aanvang van de school.

 

Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte moet de directie of groepsleerkracht hiervan in kennis gesteld worden.

 

Bezoek aan dokter/specialist

Wij verzoeken u dringend om zoveel als mogelijk bezoeken aan huisarts, tandarts, orthodontist, etc. buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Wij willen hier- mee voorkomen dat uw kind leerstof en/of een toets mist. Het inhalen is niet altijd mogelijk en vergt anders veel tijd en energie van zowel uw kind als van de leerkracht.