Kik

Leerlingenraad

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.

Bij alle ingangen hangt een foto van de leerlingenraad van het lopende schooljaar.

Wat doet de leerlingenraad?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen.

Wie zitten in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Uit elke klas worden twee leerlingen gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Deze leerling spreekt dan voor de klas in de leerlingenraad. Zij moeten de informatie uit de verschillende klassen goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klassen vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur/ intern begeleider van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad ?

Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klassen naar voren zijn gekomen. Alle leerlingen van de school kunnen hun ideeën kwijt in de ideeënbus. Deze ideeën zullen dan tijdens de vergadering besproken worden. De ideeënbus staat bij de ingang van de hoofdingang.

 

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 

· de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren

· de leerlingen inspraak geven

· de leerlingen democratie laten ervaren

· de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is

· de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school

 

Zaken waarover de leerlingen kunnen meedenken:

 

· het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein

· bevindingen bij het gebruik van lesmethoden

· allerhande activiteiten die in of buiten de les passen

· regels op school