Kik

Verlof aanvragen

Hier staat de folder “Luxe verzuim en verlof”.
In deze folder staat beschreven waarvoor u verlof kunt aanvragen met de bijbehorende procedure.
De school is verplicht zich te houden aan deze regels en ongeoorloofd verzuim te melden bij de lichtplichtambtenaar.

U vindt hier ook het aanvraagformulier verlof.