Kik

Onze school

Nutsschool Laan van Poot is een school voor neutraal bijzonder onderwijs. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt in handen van stichting Lucas onderwijs. Onder deze stichting vallen Katholieke, Protestants-Christelijke en neutrale scholen. Op onze school wordt neutraal onderwijs gegeven. Dit betekent dat wij open staan voor elke levensbeschouwing en maatschappelijke stroming. Wij leren de kinderen dat er verschillende religies, culturen en groeperingen in de samenleving zijn en we willen ervoor zorgen dat onze kinderen zelfbewuste wereldburgers worden die hun eigen keuzes kunnen maken.