Kik

Social Schools

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders/verzorgers die toestemming hebben gekregen van de school, hebben toegang tot het platform. 
Nieuwe ouders ontvangen, nadat hun kind op school gestart is, een uitnodiging (per e-mail) om een ouderprofiel aan te maken. Na het aanmaken van het profiel heeft u als ouder toegang tot de algemene schoolpagina en de groep van uw kind. 

Het communicatieplatform is toegankelijk via de website (www.socialschools.nl)  of via de app Social Schools die u op uw mobiele telefoon kunt installeren. Een link naar de app vindt u in de uitnodiging of door Social Schools 3.0 op te zoeken in uw app store. 

-Hoe werkt Social Schools? 
Deze oudercommunicatie-app gebruiken wij voor algemene berichten van school en voor berichten van de leerkracht van de groep. 

Daarnaast worden de ouder- en rapportgesprekken via Social Schools gepland en kunnen ouders hun kinderen absent melden via de app. De leerkracht krijgt dan een melding en weet waarom een kind afwezig is. 

-Beleid Social Schools 
Om ervoor te zorgen dat de communicatie binnen Social Schools goed verloopt hanteren we het volgende beleid: 

Rechten 
1. Medewerkers hebben schrijfrecht. 
2. Ouders kunnen reageren op de berichten in de groep van uw kind, op school brede berichten kan niemand reageren. 

Afspraken – Ouders 
1. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een digitaal veilig klimaat op Social Schools. Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. 
Een digitaal veilig klimaat houdt in dat we elkaar met respect aanspreken. Alles wat u plaatst kan direct worden gezien door anderen en niet meer door uzelf worden verwijderd of gewijzigd. 

2. Wees terughoudend met reacties op geplaatste berichten. Reageer alleen als dat voor de hele groep zinvol is of als antwoord op een gestelde vraag. 

3. De privacy van anderen wordt gerespecteerd. 

4. Deel als ouder geen foto’s vanaf Social Schools op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter. 

Gebruikersprofiel 
Omdat we een open beleid voorstaan binnen Social Schools, willen wij alle gebruikers verzoeken om een duidelijk profiel aan te maken. Op die manier is altijd duidelijk wie met wie communiceert. 

Toegang aanvragen 
Wanneer u geen toegang heeft tot het ouderportaal of het communicatieplatform maar wel ouderlijk gezag heeft over een kind dat bij ons naar school gaat, kunt u toegang aanvragen via info@nutsschool.nl 
Vermeld de naam van uw kind(eren), uw eigen naam en het juiste e-mailadres. 
U ontvangt dan (na verificatie) een activatiecode voor het ouderportaal. Het aanvragen van een account is pas mogelijk zodra uw kind vier jaar is geworden.