Kik

Schooltijden

In verband met het ordelijk verlopen van de aanvang en het einde van de schooldag, zijn de start- en eindtijden voor alle groepen gelijk.

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot en met 15.00 uur.

Op woensdag van 8.30 tot en met 12.15 uur.

 

Groepen 1-2

De kleuters worden vanaf 8:20 uur door hun ouders/verzorgers naar de klas gebracht. Na schooltijd worden de kleuters weer binnen opgehaald.

 

Groepen 3 t/m 8

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 lopen vanaf 08.20 tot 08.30, via de hoofdingang, zelfstandig naar hun klaslokaal.De ouders/verzorgers nemen buiten afscheid. Na schooltijd wachten de ouders/verzorgers buiten op hun kind.

 

Overblijf

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven op de Nutsschool van 12.00 tot 13.00 uur. Dit is niet verplicht, de kinderen kunnen tussen de middag ook naar huis. Onze leerlingen spelen een half uur buiten onder toezicht van onze eigen teamleden. Voor- of na het buitenspelen eten zij onder toezicht van de groepsleerkracht in de klas hun eigen (koude) lunch.

 

Regels

Onze school kent een overblijfregeling, waarvan elke leerling op vrijwillige basis gebruik van kan maken. Hierbij gelden enkele regels:

  • eten en drinken wordt zelf meegenomen;
  • wanneer een kind structureel overblijft en een keer met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis gaat om daar te eten, dan dienen de ouders de groepsleerkracht daarvan schriftelijk in kennis te stellen;
  • bij structureel wangedrag kan een kind van overblijven worden uitgesloten. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Toezicht

Het toezicht wordt gedaan door het team van onze school.

 

Kosten

Mede door de manier waarop we het overblijven op onze school hebben georganiseerd, zijn de kosten van het overblijven relatief laag. De kosten zijn 125 euro per jaar voor alle groepen.