Kik

Schooltijden

In verband met het ordelijk verlopen van de aanvang en het einde van de schooldag, zijn de start- en eindtijden voor alle groepen gelijk.

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot en met 15.00 uur.

Op woensdag van 8.30 tot en met 12.15 uur.

 

Groepen 1 t/m 3

De kleuters kunnen vanaf 8:20 uur door hun ouders in het lokaal gebracht worden. Het is
de bedoeling dat het afscheid kort wordt gehouden en dat ouders het lokaal daarna verlaten. De kleuters worden ook weer bij hun lokaal opgehaald. Ouders en kleuters verlaten dan de school zo snel en rustig mogelijk in verband met de veiligheid (ontruiming) en de lessen in de andere groepen. Het wachten op broertjes en/of zusjes uit hogere groepen gebeurt buiten de school om bovengenoemde redenen. De ouders van groep 3 mogen tot de herfstvakantie mee naar boven om hun kind naar het lokaal te brengen. Zij gaan niet mee het lokaal in, maar nemen op de gang afscheid. De ouders wachten na school buiten op hun kind.

 

Groepen 4 t/m 8

De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 gaan zelf naar hun lokaal. De ouders nemen buiten afscheid. Na schooltijd wachten de ouders buiten op hun kind.

Om veiligheidsredenen (ontruiming van de school) is het ouders niet toegestaan in de hal van de school te wachten op kinderen uit de bovenbouw na het ophalen van hun kinderen uit de onder- of middenbouw. Deze ouders dienen buiten te wachten.