Kik

Schooltijden

In verband met het ordelijk verlopen van de aanvang en het einde van de schooldag, zijn de start- en eindtijden voor alle groepen gelijk.

 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot en met 15.00 uur.

Op woensdag van 8.30 tot en met 12.15 uur.

 

Groepen 1 t/m 2

De kleuters worden vanaf 8:20 uur door hun ouders/verzorgers op het kleuterplein gebracht. De leerkracht wacht de kinderen buiten op het schoolplein op en neemt de kinderen mee naar binnen. 
Het is de bedoeling dat het afscheid kort wordt gehouden en u het schoolplein weer zo snel mogelijk verlaat. Dit zorgt voor rust bij de kinderen.
Na schooltijd worden de kleuters ook weer op een vaste plek op het kleuterplein opgehaald.

 

Groepen 3 t/m 8

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 lopen vanaf 08.20 tot 08.30, via de hoofdingang, zelfstandig naar hun klaslokaal.
De ouders/verzorgers nemen buiten, voor het hek, afscheid. Na schooltijd wachten de ouders/verzorgers buiten op hun kind.