Kik

Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven op de Nutsschool van 12.00 tot 13.00 uur. Dit is niet verplicht, de kinderen kunnen tussen de middag ook naar huis. Een deel van de overblijftijd is gereserveerd voor de lunch, in de resterende tijd kunnen de kinderen ontspannen. Afhankelijk van de weersomstandigheden gebeurt dat buiten op het plein of in en om de klas.

 

  • De groepen 1 en 2 gaan eerst een half uur eten in hun eigen klaslokaal onder begeleiding van de groepsleerkracht of een teamlid. Daarna gaan zij een half uur buiten spelen onder begeleiding van een teamlid.
  • Dit geldt ook voor de groepen 3, 4 en 5. Zij spelen op het grote schoolplein voor de school.
  • De groepen 6,7, en 8 gaan eerst een half uur buiten spelen en daarna eten in hun eigen klaslokaal onder begeleiding van de groepsleerkracht of een teamlid.

 

Regels

Onze school kent een overblijfregeling, waarvan elke leerling op vrijwillige basis gebruik van kan maken. Hierbij gelden enkele regels:

  • eten en drinken wordt zelf meegenomen;
  • wanneer een kind structureel overblijft en een keer met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis gaat om daar te eten, dan dienen de ouders de groepsleerkracht daarvan schriftelijk in kennis te stellen;
  • bij structureel wangedrag kan een kind van overblijven worden uitgesloten. De ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Toezicht

Het toezicht wordt gedaan door het team van onze school.

 

Kosten

Mede door de manier waarop we het overblijven op onze school hebben georganiseerd, zijn de kosten van het overblijven relatief laag. De kosten zijn 125 euro per jaar voor alle groepen.