Kik

De Vreedzame school

In de groepen 1 t/m 8 wordt gewerkt met de lesmethode “De Vreedzame School”.

Deze methode geeft handvatten om te leren respectvol met elkaar om te gaan. De leerlingen leren hoe ze elkaar complimenten kunnen geven en hoe ze eventuele conflicten kunnen oplossen.

De leerlingen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Ze leren allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De school fungeert daarmee als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap, en voldoet met dit aanbod aan de eisen van de Inspectie op het terrein van sociale competentie, actief burgerschap en sociale integratie.

 

In groep 5, 6 en 7 werken wij tevens met de methode KiVa, een anti-pestprogramma, dat uitgaat van de kracht van de groep. Daarnaast kan in groep 6 de “Ik kijk training” worden aangeboden. Deze training bestaat uit 10 lessen waar ook een ouderavond aan gekoppeld is.