Kik

Verkeersveiligheid

In het schooljaar 2016-2017 heeft een groep ouders en leerlingen van de Nutsschool en ENMS samengewerkt om de verkeersveiligheid op de Laan van Poot te verbeteren. Hieronder staat informatie over de werkzaamheden en de doelstellingen.

  • Themabrief Verkeersveiligheid juni 2017
  • Verkeerspamflet rondom scholen Laan van Poot
  • Flyer 1 gemaakt door leerlingen
  • Flyer 2 gemaakt door leerlingen
  • Verkeersveiligheid filmpje gemaakt door ouders en leerlingen