Kik

Tevredenheidspeilingen

Ieder jaar wordt er een tevredenheidspeiling afgenomen via een onafhankelijk bureau "Scholen met succes". Dit bureau verzorgt tevredenheidspeilingen voor ouders, leerkrachten en leerlingen. De vragenlijsten worden anoniem ingevuld en er wordt een vergelijking met andere scholen gemaakt.

De uitslagen worden gecommuniceerd naar de MR, ouders, leerlingenraad, leerkrachten en het bestuur. Bij iedere uitslag wordt een toelichting geschreven en er worden actiepunten geformuleerd.

  • Ouderpeiling in 2016: cijfer = 8,0
  • Leerlingenpeiling in 2014: cijfer = 8,3
  • Personeelspeiling in 2017: cijfer = 8,3

Bijlagen:

  • 2014 Tevredenheidspeiling leerlingen
  • 2014 Tevredenheidspeiling leerlingen toelichting
  • 2016 Tevredenheidspeiling ouders

Het is fijn en belangrijk om de uitslag van de leerlingenpeiling met de kinderen te bespreken. Kinderen kunnen soms op hun eigen manier tegen vragen aan kijken. Door verdiepingsvragen te stellen wordt duidelijk hoe ze de vragen geïnterpreteerd hebben. Een toelichting op de tevredenheidspeiling van de leerlingen kunt u vinden in de extra bijlage. Hierin is ook te lezen aan welke actiepunten de school gaat werken.