Kik

Annelieke Schaefer

Toen mijn oudste zoon al twee jaar de Nutsschool zat, besefte ik dat veel leuke activiteiten door de oudercommissie worden georganiseerd. Vanaf dat moment besloot ik: als ik straks wat meer tijd heb en de jongste ook naar school gaat, geef ik me op voor de oudercommissie. Deels uit plichtsgevoel, ik wil ook een klein steentje bijdragen aan de school, maar voornamelijk omwille van alle kinderen en dus ook van mijn eigen kinderen. Hun leven speelt zich het grootste gedeelte van de week op school af en dus moeten we het daar zo leuk mogelijk voor hen maken!

Bovendien leer ik nu de leraren beter en op een andere manier kennen en ook vele kinderen uit andere groepen dan die van mijn zonen spreek ik nu geregeld. Ik krijg als het ware inzicht in het leven op onze school, ik kan een beetje sfeer proeven en dat geeft me een goed gevoel. En mijn mijn kinderen vinden het (nog) erg leuk om mij rond te zien lopen!

Ook is het erg gezellig om steeds met de commissie aan de slag te gaan. We zijn een zeer goed georganiseerd team, wat betekent dat ieder zijn taken heeft en de anderen daarbij helpen als ze kunnen. De “oudere commissieleden” maken de nieuwkomers steeds wegwijs op een geduldige en hartelijke manier, dus de commissie is louter een leuke ervaring!

Hartelijke groet van Annelieke Schaefer
Moeder van Philip en Hugo (groep 6 en groep 4)