Kik

Klasbord

“Klasbord” is een app waarmee de leerkracht heel eenvoudig een foto of berichtje naar de ouders van de eigen groep kan sturen. Het is een veilige omgeving omdat de leerkracht alleen de ouders van de eigen groep accepteert. Klasbord is een extra service waar ouders zelf voor kunnen kiezen. Zij krijgen dan af en toe een foto met een kort tekstberichtje, zodat zij de groep van hun eigen kind kunnen volgen. Ouders kunnen zich aanmelden bij de groepsleerkracht.